2C Utfordringer knyttet til verdsettelser i en turbulent tid

Revisjon av verdsettelser i turbulente og usikre tider er krevende, spesielt i kombinasjon med endrede revisjonsstandarder. Dette kurset vil hjelpe deg med å forstå hvilke konsekvenser større økonomisk usikkerhet og risiko kan ha for verdsettelser og gjøre deg som revisor bedre forberedt på å vurdere verdsettelser i en turbulent tid.

Mål med kurset

Gjøre deg kjent med markedsvirkninger av Covid-19 og hvordan ulike markedsaktører tar hensyn til økonomisk usikkerhet og endrede rammevilkår, samt presentere teknikker og metoder som gjør deg bedre i stand til å vurdere verdsettelser i en turbulent tid.

Målgruppe

Kurset er beregnet på deg som er oppdragsansvarlig partner på revisjonsoppdrag, og på deg som er erfaren medarbeider med ansvar for revisjon av verdsettelser og regnskapsestimater.

Kursinnhold

Kurset vil ha følgende innhold:

 • Gjennomgang av markedsreaksjoner og -utvikling i kjølvannet av Covid-19
 • Betydning og virkninger av verdsettelser i usikre tider og endrede rammevilkår
 • Metoder for håndtering av usikkerhet i verdsettelser, inkludert
  • Scenariobaserte analyser
  • Sensitivitetsanalyser
  • Bruk av avkastningskrav
  • Metoder for vurdering av underliggende forutsetninger, inkludert
  • Retrospective reviews og historiske budsjettavvik
  • Benchmarking mot markedsdata

Kursform

Direktesendt forelesning.

 

Les mer

Foredragsholder

Tor Harald Johansen

Partner
KPMG