3A Ny ISA 315

ISA 315 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av virksomheten og dens omgivelser er revidert for å sikre en mer robust og konsistent identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon i den finansielle informasjonen. Formålet med endringene i standarden er å støtte revisor med å sikre en mer fokusert og spisset revisjonsplan som håndterer de identifiserte risikoene.

Mål med kurset

Gjøre deg i stand til å etterleve de nye kravene i revidert ISA 315 omopparbeidelse av forståelse om enheten og dens omgivelse, herunder internkontroll, i forbindelse med vurderingen av risiko for vesentlige feil i den finansielle informasjonen.

Målgruppe

Oppdragsansvarlige partnere og erfarne medarbeidere på revisjonsoppdrag.

Kursinnhold

Gjennomgå kravene i revidert ISA 315, herunder forklare endringene fra tidligere standard, og hvilke praktiske konsekvenser endrinene vil ha for revisor og eventuelt for foretaket.

Kursform

Direktesendt forelesning.

 

Les mer

Foredragsholder

Kjersti Lothe

Direktør
PwC