3B Aktuelle temaer i MVA

Kurset vil gi en oppdatering innen nyheter og utvalgte temaer knyttet til merverdiavgiftsområdet.

Mål med kurset

Oppdatere og belyse relevante problemstillinger innen MVA.

Målgruppe

Kurset vil være relevant for revisorer og regnskapsførere, samt andre som jobber med problemstillinger innenfor merverdiavgiftsområdet.

Kursinnhold

Kurset vil omhandle følgende:

  • Generelle nyheter innenfor MVA-området
  • Fradragsrett for transaksjonskostnader – hva er status?
  • MVA-avtaler mellom utbyggere og kommuner/fylkeskommuner i forbindelse med oppføring av offentlig infrastruktur – forholdet til statsstøtteregelverket
  • Ubetydelighetsregelen – hva skal regnes med i virksomhetens «samlede omsetning»?
  • Inntreden / uttreden av fellesregistrering
  • Uttaksmerverdiavgift i forbindelse med fisjoner og fusjoner

Kursform

Direktesendt forelesning.

Les mer

Foredragsholder

Christoffer Muri Stokke

Advokat
Deloitte Advokatfirma