4A Dataanalyse med utgangspunkt i SAF-T

Gjennom praktiske case går vi gjennom innhenting av revisjonsbevis med elektroniske hjelpemidler.

Mål med kurset

Bruke Excel som hjelpemiddel for å gjennomføre effektiv revisjon og dokumentasjon av regnskapet.

Målgruppe

Kurset passer for deg som ønsker en kort innføring og tips ved bruk av Excel i revisjonen.

Kursinnhold

  • Kort om SAF-T og konvertering til bruk i Excel
  • Tilrettelegge saldobalanse og vise alternativ løsning
  • Test av inngående balanse
  • Oppsett resultat – forskjellige visninger og perioder
  • Avdelingsregnskap – oppsett og mulig gjennomgang og vurdering
  • Søke/sortere i data
  • Avstemming av lønn hovedbok mot A07
  • Avstemming av MVA – hente ut MVA-ppgaver ved bruk av Smartbob

Kursform

Direktesendt forelesning og case.

Les mer

Foredragsholder

Marius Olsen

Statsautorisert revisor uten revisorregisternummer
SLM Revisjon AS