4B Generasjonsskifte, ny arvelov og fremtidsfullmakter

Dette kurset vil omhandle de viktigste endringene i ny arvelov, hvorfor det er viktig med fremtidsfullmakter og de viktigste elementene ved et generasjonsskifte.

Mål med kurset

 • Øke din kompetanse innen arv/generasjonsskifte
 • Gjøre oppmerksom på regelverket knyttet til ny arvelov
 • Innføring i regelverket om fremtidsfullmakter

Målgruppe

Revisorer og regnskapsførere som har kunder som eier familieselskaper.

Kursinnhold

Den 1. januar 2021 trådte ny arvelov i kraft. Det har vært mange diskusjoner knyttet til ny arvelov, herunder hvorvidt arvelater kom til å få enda større frihet til å disponere over sin egen formue, eller om arvingers rett til arv ville stå like sterkt som i den gamle arveloven.

Vi vil gjennomgå de viktigste endringene i den nye arveloven, og blant annet gi svar på hvorvidt den nye arveloven kan få betydning for testament som allerede er utarbeidet.

Fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til vergemål. Fremtidsfullmakt ble innført i Norge i 2013, og det har vært mange oppslag det siste året om gyldigheten av fremtidsfullmakter. Vi vil gjennomgå de viktigste punktene knyttet til fremtidsfullmakt, og belyse hvorfor det er viktig med fremtidsfullmakt.

Du har kanskje kunder som vurderer å gjennomføre generasjonsskifte? Vi gjennomgår noen sjekkpunkter du bør tenke på dersom kunden vurderer generasjonsskifte.

Kurset  omhandler følgende:

Ny arvelov:

 • De viktigste endringene i ny arvelov
 • Betydningen ny arvelov har for allerede inngåtte testamenter

Fremtidsfullmakt:

 • Hvorfor skal man opprette fremtidsfullmakt?
 • Hva er kravene til at en fremtidsfullmakt skal være gyldig?
 • Hva kan en fremtidsfullmakt fastsette?
 • Hvordan bør en fremtidsfullmakt oppbevares?

Generasjonsskifte:

 • Hvilke verdier ønsker kunden å overføre til barna mens han/hun selv lever, og hvilke verdier ønskes overført først etter bortgang?
 • Hva skal til for at gaver får tilstrekkelig realitet?
 • Er det behov for omorganiseringer eller å optimalisere selskapsstrukturer for å forberede et generasjonsskifte?
  Hva bør reguleres i aksjonæravtaler og sameieavtaler?

Kursform

Direktesendt forelesning.

Les mer

Foredragsholdere

Trine Agathe Lorentzen

Advokat
BDO

Ingjerd Lien

Manager
Deloitte Advokatfirma