4C Hvitvaskingsloven i en revisorhverdag

Kurset omhandler revisors plikter knyttet til hvitvaskingsloven, herunder å gjennomføre en risikovurdering, og -risikokategorisering av kunder. Vi vil diskutere hvordan revisjonen skal innrettes når risikokategoriseringen tilsier at revisor må følge opp hvitvaskingsrisiko spesielt.

Mål med kurset

På dette kurset vil du lære mer om hvordan hvitvaskingsrisiko skal vurderes, og hvordan hvitvaskingsrisiko skal håndteres i den praktiske revisjonen.

Målgruppe

Kurset er særlig relevant for oppdragsansvarlige revisorer og revisormedarbeidere som i sitt daglige virke møter problemstillinger knyttet til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Kurset vil også være nyttig for regnskapsførere.

Kursinnhold

Finanstilsynet har avdekket brudd på hvitvaskingsloven, blant annet ved tilsyn hos revisjonsforetak. Flere av bruddene er relatert til svakheter i revisjonsforetakenes virksomhetsinnrettede risikovurdering og risikoklassifisering av kunder, samt tilhørende kundetiltak.

På kurset vil betydningen av begrepet «hvitvasking» bli diskutert, samt hvilke forhold som kan indikere en høy eller lav hvitvaskingsrisiko. Vi vil gå gjennom hvilke forhold som bør dekkes i en virksomhetsinnrettet risikovurdering, og tiltak som kan være aktuelle for å håndtere slik risiko, samt vurdering av forsterkede og forenklede kundetiltak for å følge opp risikoklassifiseringen av kunder.

Videre diskuterer vi kort hvordan fastsatt hvitvaskingsrisiko i henhold til hvitvaskingsloven kan omsettes til en håndterbar iboende risiko for revisjonsformål.

Kursform

Direktesendt forelesning.

Les mer

Foredragsholder

Helene Øgreid

Statsautorisert revisor
PwC