5A Særattestasjoner fra revisor

Revisor blir ofte bedt om å attestere andre regnskaper og annen informasjon enn den rent regnskapsmessige. Utfordringen i denne sammenheng kan ofte være å kartlegge hva slags type attestasjon som etterspørres og hvilket rammeverk som er gjeldende.

Mål med kurset

Gjennomgå ulike typer særattestasjoner og hvilket rammeverk som er gjeldende. 

Målgruppe

Alle revisorer som avgir særattestasjoner.

Kursinnhold

Vi vil komme innom flere ulike attestasjoner, som for eksempel:

  • Momskompensasjon
  • Elevtelling for friskoler
  • SkatteFunn
  • Omsetningsbasert husleie
  • Prosjektregnskap
  • Rapportering for barnehager (BASIL)

Kursform

Direktesendt forelesning.

Les mer

Foredragsholdere

Anne Beck

Statsautorisert revisor
BDO

Anders Bjerke

Partner
BDO