5B Internasjonal skatt og avgift

I dette kurset fokuserer vi på utfordringer og muligheter ved handel med varer og tjenester over landegrensene, belyst med praktiske eksempler.

Mål med kurset

Belyse aktuelle problemstillinger innen internasjonal skatt og avgift.

Målgruppe

Kurset er beregnet på revisorer, advokater, regnskapsførere og andre med interesse for fagområdet.

Kursinnhold

Kurset vil inneholde følgende temaer:

 Internasjonal skatt belyst ved praktiske eksempler:

  • Kort om Norges 95 skatteavtaler
  • Når oppstår fast driftssted? Bør man i stedet opprette et selskap?
  • Kredit eller unntak for inntekt beskattet i utlandet, og får man effektivt fradrag?
  • Kildeskatt i Norge og utlandet – hvordan redusere denne?
  • Hvor er et selskap bosatt – i Norge eller utlandet?
  • Når kommer fritaksmetoden til anvendelse? NOKUS?
  • Andre viktige tips ved etablering i utlandet, herunder compliance, personbeskatning, gevinst ved overføring av kontrakt, hvor skal man eie IP (FOU incentiver), internprising).

 Merverdiavgift:

  • Innførsel av (fysiske) varer til Norge
  • Bruk av utenlandske underleverandører
  • Tjenester over landegrensene

Kursform

Direktesendt forelesning.

Les mer

Foredragsholdere

Cecilie Aasprong Dyrnes

Advokat (H)
EY

Gjert Melsom

Advokat
Ernst & Young Advokatfirma AS