6A Ny revisorlov – erfaringer og fokus på endringer

Kurset vil ta for seg aktuelle temaer i revisorloven, og gjennomgå viktige endringer og praktiske konsekvenser av disse. I kurset gjennomgås noen foreløpige erfaringer med ny revisorlovgivning, herunder revisjonsforordningen.

Mål med kurset

Å gi revisorer en innføring i de viktigste lovendringene, samt en praktisk tilnærming til hvordan lovendringene skal forstås.

Målgruppe

Kurset er beregnet på revisorer og revisormedarbeidere.

Kursinnhold

I kurset gjennomgås ny revisorlov, med fokus på endringer og praktiske konsekvenser av disse, samt erfaringer så langt. Enkelte endringer som følge av revisjonsforordningen vil også bli omtalt. Temaer som vil bli gjennomgått, er blant annet:

  • Uavhengighet
  • Revisorbekreftelser
  • Revisjonsutførelsen
  • Revisjonsberetningen
  • Organisering og kvalitetsstyring
  • Sanksjoner

Kurset vil kort omtale varslede endringer i EUs regulering av revisorbransjen.

Kursform

Direktesendt forelesning.

Les mer

Foredragsholder

Barbro Bruu

Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører
PwC