6B Aktuelle temaer i regnskap

Kurset tar for seg nyheter og aktuelle temaer innenfor god regnskapsskikk. Her omtales endringer i regnskapsloven, med fokus på endringer som trer i kraft for regnskapsåret 2021. Videre gir kurset en omtale av aktuelle regnskapstemaer, herunder en innføring i regnskapsføring av rentebytteavtaler (renteswaper).

Mål med kurset

Du skal gjøres kjent med endringer i regnskapsloven og god regnskapsskikk, samt enkelte regnskapsspørsmål som ofte oppstår i praksis.

Målgruppe

Revisorer, regnskapsførere og regnskapsansvarlige som er involvert i utarbeidelse eller revisjon av årsregnskap i små og mellomstore bedrifter.

Kursinnhold

 • Endringer i regnskapsloven og god regnskapsskikk, herunder
  • Forenklede notekrav for små foretak fra 2021
  • Nye krav til årsberetning fra 2021 – lønnsrapport og styreansvarsforsikring
  • Endringer i noteopplysninger om lederlønn i store foretak
  • Øvrige endringer i regnskapsloven fra 2022
 • Aktuelle spørsmål fra Revisorforeningens faglige veiledningstjeneste
 • Regnskapsføring av renteswaper – en innføring
  • Hva er en renteswap?
  • Når kan sikringsbokføring benyttes?
  • Regnskapsføring etter ordinære regler
  • Regnskapsføring som sikring

Kursform

Direktesendt forelesning.

Les mer

Foredragsholdere

Jan Terje Kaaby

Jan Terje Kaaby

Senior Manager, fagavd. i BDO, og leder av Regnskapsstandardstyret (RSS)
(Fotograf: Monica Ferreira Ask. Copyright: BDO AS)

Nina Servold Oppi

Partner
BDO