6C Etikk og risikohåndtering

Etisk svikt skyldes ofte manglende oppmerksomhet om sakens etiske dimensjoner og konsekvensene av egne valg. Kurset omsetter teori og forskning fra moralsk bedømmings- og beslutningspsykologi til praktiske innsikter du kan anvende i egen profesjonell virksomhet.

Mål med kurset

  • Forstå hovedpunkter i noen av de etiske utfordringer i revisjonsvirksomhet 
  • Kjenne til sentrale risikofaktorer bak etisk svikt
  • Ha økt bevissthet om faremomentene og hva som kan gjøres for å motvirke dem

Målgruppe

Revisorer og regnskapsførere

Kursinnhold

Etisk svikt skaper store medieoppslag og kan være svært belastende for dem som er involvert. Vi påvirkes ubevisst av trekk ved arbeidssituasjonen og omgivelsene vi opererer i. Det kan gjøre oss sårbare for å trå feil selv om vi ønsker å handle riktig. Ved å kjenne til feilkildene og hvordan de påvirker oss, blir vi bedre i stand til å identifisere etiske problemer, noe som er forutsetningen for å kunne ta de rette valg.

Emner som gjennomgås:

  • Etikk i praksis − særlige utfordringer
  • Hva fører til etisk svikt?
  • Hvordan vi kan handle i strid med egne verdier
  • Hvordan vi kan strekke oss for langt for klientene
  • Hvordan unngå etisk svikt?

Kursform

Direktesendt forelesning.

Les mer

Foredragsholder

Sverre Blandhol

Prof. dr. juris
Universitetet i Oslo og Palatin AS