Plenum: Bærekraft (ESG) – fra det store bildet til hvordan vi opererer i hverdagen

Kurset skal gi god forståelse for det store bildet knyttet til økt fokus på bærekraft/ESG. Hva som driver utviklingen, og hvorfor alle må med, ikke bare de som treffes av nye lover og reguleringer, men alle i enhver verdikjede.

Målgruppe

Revisorer, regnskapsførere og andre med interesse for emnet.

Mål og kursinnhold

Bærekraft /ESG har vært i vinden en tid nå, mye på grunn av EUs Green Deal, samt nye lover og regler på vei inn i ESG-fagfeltet, men også fordi ikke å bry seg − ikke er et alternativ lenger. Som gode rådgivere og revisorer må vi bistå våre kunder og gi dem de beste råd og vurderinger. Samtidig må vi ikke gjøre ESG til en ren konkurranse i rapportering og revidering. Alle må med, hvis ikke løser vi ikke de utfordringene verdenssamfunnet står overfor; utfordringer som også kan ses på som muligheter.

Kurset skal gi god forståelse for det store bildet knyttet til økt fokus på bærekraft/ESG. Hva som driver utviklingen og hvorfor alle må med, ikke bare de som treffes av nye lover og reguleringer, men alle i enhver verdikjede. Mange «rammes» indirekte av ESG-«recet». Samarbeid og partnerskap blir avgjørende for at Paris-avtalen skal nås, Net Zero innen 2050 som er EUs mål, og ikke minst verdens felles arbeidsplan, FNs 17 bærekraftsmål.

Kursform

Direktesendt forelesning med mulighet for spørsmål.

Les mer

Foredragsholder

Stine Lise Hattestad Bratsberg

Partner
KPMG