1C Åpenhetsloven

Kurset gir en innføring i den nye åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022, samt tilgrensende regelverk. Loven pålegger større virksomheter en aktsomhets- og informasjonsplikt, noe som skal bidra til å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheter, leverandørkjeder og hos forretningspartnere.

Mål med kurset

Mål med kurset er å gi deg kunnskap om åpenhetsloven og tilgrensende regelverk slik at du kan rådgi større virksomheter om hvordan de må og bør forholde seg for å sikre overholdelse av regelverket.

Målgruppe

Kurset passer for deg som er revisor, revisormedarbeider, regnskapsfører og rådgiver som har behov for en innføring i åpenhetsloven og tilgrensende regelverk.  

Kursinnhold

Gjennomgang av den nye åpenhetsloven med fokus på hvilke tiltak som må gjøres for å sikre overholdelse av de pliktene loven oppstiller. Vi ser også litt på hva som er erfaringene fra lovens første måneder etter ikrafttredelse.

Kursform

Direktesendt forelesning med mulighet for spørsmål.

Les mer

Foredragsholder

Malin R. Ranheim

Advokat
Advokatfirmaet Økland & Co DA