2A Attestasjon av lederlønnsrapporten

Foretak med aksjer tatt opp til handel på Oslo Børs eller Euronext Expand fikk i 2021 nye krav om rapportering av ledende personers lønn og annen godtgjørelse. Første rapport etter de nye reglene ble avgitt i 2022, basert på regnskapsåret 2021. I kurset gis det en innføring i det aktuelle regelverket, hvor det fokuseres særlig på revisors oppgaver og plikter. Revisorforeningens veiledning er i den forbindelse sentral. Det vil også reflekteres over erfaringer fra lederlønnsrapportene for 2021.

Mål med kurset

Deltakerne skal få en oversikt over regelverket og god kjennskap til revisors oppgaver og plikter knyttet til lederlønnsrapporten.

Målgruppe

Kurset er først og fremst rettet mot praktiserende revisorer, men også de som jobber med utarbeidelsen av lederlønnsrapporten, kan ha nytte av kurset.

Kursinnhold

Følgende temaer vil bli gjennomgått

  1. Innføring i regelverket
  2. Revisors oppgaver og plikter, med fokus på Revisorforeningens veiledning
  3. Erfaringer fra 2021

Kursform

Direktesendt forelesning med mulighet for spørsmål.

Les mer

Foredragsholdere

Cathrine Huseby Rein

Statsautorisert revisor
KPMG

Erik Avlesen-Østli

Statsautorisert revisor
KPMG