2C IFRS - nytt og aktuelt

Vi er inne i en relativt rolig periode når det gjelder nye og endrede standarder. Pandemien og klimaspørsmål har imidlertid gitt delvis nye problemstillinger som må håndteres innenfor gjeldende standarder. Regulerende myndigheters kontrollvirksomhet har tilsvarende rettet søkelyset mot sentrale spørsmål knyttet til anvendelsen av standardene. Og som alltid er det viktig å holde tritt med aktivitetene til fortolkningsorganet IFRS IC.

Mål med kurset

Gi en oppdatering på aktuelle spørsmål innenfor IFRS.

Målgruppe

Kurset er relevant for deg som arbeider med kunder som avlegger IFRS-regnskap.

Kursinnhold

  • Nyheter fra standardsetter IASB og og Agenda Decisions fra fortolkningsorganet IFRIC
  • Fokusområder og tilsynsaktivitet hos Finanstilsynet og ESMA
  • Observasjoner fra praksis − aktuelle spørsmål

Kursform

Direktesendt forelesning med mulighet for spørsmål.

 

 

Les mer

Foredragsholdere

Paul Midling Larsen

Statsautorisert revisor
KPMG

Serge Fjærvoll

Statsautorisert revisor
KPMG