3A Revisors erstatningsansvar

Kurset tar sikte på å gi praktiserende revisorer og andre med interesse for emnet en innføring i de regler som regulerer det erstatningsregimet som gjelder for revisor innen årsregnskapsrevisjon, revisorbekreftelser og rådgivning, herunder en gjennomgang av den senere tids rettsutvikling på områdene. I tillegg behandles forholdet mellom revisors ansvar og ledelsens ansvar innenfor årsregnskapsrevisjon.

Mål med kurset

Bevisstgjøring av revisors forhold til egen virksomhetsrisiko og ansvar samt opparbeide grunnleggende kunnskap om revisoransvaret.

Målgruppe

Passer for praktiserende revisorer og andre med interesse for profesjonsansvar som tema.

Kursinnhold

Kurset vil omhandle grunnleggende elementer for revisors erstatningsansvar, ny revisorlovs betydning for revisors ansvar samt en oppdatering på utviklingen av revisoransvaret i rettspraksis. I tillegg behandles forholdet mellom revisors ansvar og ledelsens ansvar.

Kursform

Direktesendt forelesning med mulighet for spørsmål.

Les mer

Foredragsholdere

Terje Granvang

Advokat
Arntzen de Besche

Tobias Behncke

Advokat
Arntzen de Besche