3B Tollbehandling - en innføring

I dette kurset gjennomgår vi en del emner og områder relatert til tollbehandling ved import og eksport. Vi ser på tolldeklarasjonen, de nye prosedyrekodene, klassifisering av varer og preferansetollbehandling på bakgrunn av både frihandelsavtaler og GSP-systemet. Vi ser også kort på to nye vedtatte tollovene.

Mål med kurset

Målet med kurset er å få kjennskap til regelverkene som styrer tollbehandlingen ved både import og eksport til og fra Norge. I tillegg få kjennskap til hvordan man finner frem i tolltariffen, og se mulighetene for nedsatt toll og tollfrihet for selskaper som importerer tollbelagte varer.

Målgruppe

Revisorer og regnskapsførere som jobber med selskaper som driver import eller eksport.

Kursinnhold

  • Generell tollbehandling
  • Preferansetollbehandling
  • Ny tollov

Kursform

Direktesendt forelesning med mulighet for spørsmål.

Les mer

Foredragsholder

Helene Øien Hval

Senior Manager og tollrådgiver
BDO Advokater