3C ISQM I og II

IAASB har utgitt to nye standarder knyttet til kvalitetssikringssystemet i revisjonsvirksomheten – ISQM 1 og ISQM 2. Behovet for å sikre at vi som revisorer kan levere tillit og trygghet i en økonomi og et risikobilde som er i stadig endring, har vært bakgrunnen for disse to nye standardene. De nye standardene skal sikre at revisjonsvirksomhetene jobber målrettet, risikobasert og effektivt med kvalitet for å sikre nettopp tillit til revisor og tjenester revisor leverer.

Mål med kurset

Sette deg i stand til å identifisere hvilke endringer som følger av de nye standardene, og hva det betyr for revisjonsvirksomheten.

Målgruppe

Kurset passer for deg som jobber med eller er ansvarlig for oppdragskontroller og styring og kontroll i revisjonsvirksomheten. Det er også aktuelt for deg som ønsker en forståelse for hvilke kvalitetsstandarder som gjelder for revisjonsvirksomheter.

Kursinnhold

En introduksjon til ISQM1 og ISQM2, tidspunkt for implementering, sentrale endringer i de nye standardene. Kurset vil fokusere på viktige elementer i å sikre et godt kvalitetssikringssystem, hvordan man kan jobbe med risiko og kvalitetssikringstiltak gjennom året. Det vil også fokuseres på hvilke typiske utfordringer som revisjonsvirksomhetene møter i sitt arbeid med å implementere standardene, herunder ansvarliggjøring for de ulike deler av internkontrollen i virksomheten.

Kursform

Direktesendt forelesning med mulighet for spørsmål.

Les mer

Foredragsholder

Anne Kristin Huuse

Statsautorisert revisor
PwC