4A Konsernrevisjon

Kurset tar for seg praktisk revisjon av konsern. Både konsernrevisors rolle og komponentrevisors rolle gjennomgås. Det tas utgangspunkt i revisorloven og ISA 600 − Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper.

Mål med kurset

Gi praktisk innsyn i revisjon av konserner og gjøre ansvarlige revisorer og andre som arbeider med konsernrevisjon, kjent med kravene i revisorloven og ISA 600.

Målgruppe

Ansvarlige revisorer og andre som i sitt daglige virke arbeider med konsernrevisjon, enten som konsernrevisor eller som rapporterende til konsernrevisor.

Kursinnhold

Følgende temaer vil blant annet bli berørt:

  • Konsernvesentlighet og fordeling av vesentlighet til konsernenhetens revisor
  • Valg av hvilke enheter i konsern som skal revideres
  • Konsernrevisors instruks
  • Involvering i komponentrevisors arbeid
  • Revisjon av konsolidering og elimineringer
  • Konsernrevisors dokumentasjon
  • Revisjonsberetninger internt i firma og mellom firmaer

Kursform

Direktesendt forelesning med mulighet for spørsmål.

 

Les mer

Foredragsholder

Berit Alstad

Statsautorisert revisor
PwC