4C Regnskapsmessige aktualiteter – utvalgte temaer

Kurset er praktisk rettet og omfatter dagsaktuelle problemstillinger innenfor finansregnskap. I en digital tid er regnskapsmessig behandling av teknologiinvesteringer utfordrende. Kurset omfatter derfor en grundig drøftelse av den regnskapsmessige behandlingen av immaterielle eiendeler, herunder goodwill og avskrivningstid. I tillegg drøftes finansielle instrumenter og sikring, pga. betydelig økt usikkerhet i verdensøkonomien. Som følge av at det er kommet endringer i regnskapsloven i 2021, vil også disse bli belyst i kurset.

Mål med kurset

Målet med kurset er å ta opp dagsaktuelle spørsmål, og øke kompetansen til deltakerne knyttet til den regnskapsmessige behandlingen av immaterielle eiendeler, finansielle instrumenter og sikring.

Målgruppe

Kurset passer for revisorer, revisormedarbeidere og regnskapsførere som arbeider med små og mellomstore foretak i Norge.

Kursinnhold

Kurset er todelt. I første del blir endringene i regnskapsloven gjennomgått.

I andre del, som er hoveddelen, vil følgende temaer bli diskutert:

  • Immaterielle eiendeler
  • Goodwill og avskrivningstid
  • Finansielle instrumenter og sikring

Kursform

Direktesendt forelesning med mulighet for spørsmål.

Les mer

Foredragsholder

Terje Heskestad

Dosent og medlem i Regnskapsstandardstyret (RSS)
UiA, NHH, Deloitte