5A Regnskapsmanipulasjon, misligheter og hvitvasking

Revisor må ha en viss kompetanse om økonomisk kriminalitet for å oppfylle krav til profesjonsansvaret og rollen som allmennhetens tillitsperson etter revisorloven § 9-1 (tidligere revisorlov § 1-2). Hvordan kan revisor oppdage ulovligheter? Hvilke former for økonomisk kriminalitet bør revisor være særlig oppmerksomme på? Hvilke indikatorer for mistenkelige forhold forutsettes det at revisor har kunnskap om? Hva er de grunnleggende kravene til rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven? Kurset vil gjennomgå disse spørsmålene og legge stor vekt på eksempler på typetilfeller av misligheter og hvitvasking.

Mål med kurset

Målet med kurset er å gi en oversikt over økonomisk kriminalitet som revisor bør være kjent med. Kurset gjennomgår sentrale indikatorer på misligheter, typetilfeller av regnskapsmanipulasjon som revisor kan oppdage og de sentrale krav revisor skal etterleve som rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven.

Målgruppe

Revisorer, regnskapsførere og andre med interesse for emnet slik som advokater, ansatte i offentlig administrasjon og privat næringsliv samt studenter.

Kursinnhold

Kurset vil gjennomgå følgende tema:

  • Oversikt over noen av de mest vanlige former for økonomisk kriminalitet og misligheter som revisor og regnskapsfører kan oppdage.
  • Typetilfeller av regnskapsmanipulasjon med eksempler.
  • Sammenhengen mellom økonomisk kriminalitet og hvitvaskingsloven. Hva betyr det i praksis for revisor og regnskapsfører?
  • Gjennomgang av indikatorer på mistenkelige forhold som revisor og regnskapsfører bør ha kunnskap om.
  • Beskrivelse av sentrale tema og krav etter hvitvaskingsloven.
  • De vanlige svakhetene og feilene Finanstilsynet har påpekt etter hvitvaskingstilsyn hos revisor og regnskapsfører.

Kursform

Direktesendt forelesning med mulighet for spørsmål.

Les mer

Foredragsholder

Erling Grimstad

Advokat
Advokatfirmaet Erling Grimstad