5C Statsstøtteregelverket

Kurset gir en overordnet innføring i statsstøtteregelverket, vilkårene for å gi statsstøtte, gjennomgår utvalgte ordninger og tar for seg revisors rolle.

Målgruppe

Revisorer som reviderer foretak som mottar statsstøtte.

Kursinnhold

Statlig støtte til bedrifter anses som en positiv fordel markedet ellers ikke ville gitt, og er dermed konkurransevridende. Derfor er statsstøtte i utgangspunktet forbudt, men det finnes mange unntak. Disse er definert i statsstøtteregelverket. Regelverket beskriver hvilke aktiviteter som kan støttes, hvilke kostnader som kan dekkes helt eller delvis, og hva som er maksimal støtteintensitet.

Unntakene i statsstøtteregelverket kan være særlig relevant for bedrifter som driver med nybrottsarbeid, for eksempel i møte med det grønne skiftet. 

I tillegg til å gi en innføring tar kurset for seg revisors rolle, praktiske problemstillinger og løsninger på disse.

  • En innføring i statsstøtteregelverket
  • Oppdatering på hva som er nytt i regelverket
  • Foretak i økonomiske vansker
  • Eksempler på hvordan regelverket fungerer i praksis
  • Revisors rolle og tilnærming i praksis

Kursform

Direktesendt forelesning med mulighet for spørsmål.

Les mer

Foredragsholdere

Børge Busvold

Rådgiver skatt
Revisorforeningen

Ruben Bjerketveit

Statsautorisert revisor, seniorrådgiver
Revisorforeningen