Innføring i hvitvaskingsloven for medarbeidere i revisjon - eKurs

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 1 400

Andre: kr 1 850

ReKomp: kr 0

eKurs

Kurset gir en grundig innføring i pliktene etter hvitvaskingsloven tilpasset nye medarbeidere i revisjonsforetak. Kurset er godt egnet som del av den påkrevde opplæringen av ansatte etter hvitvaskingsloven. Kurset er publisert i 2020.

Mål med kurset

I dette kurset skal du lære hva hvitvasking er, og hvorfor hvitvasking bør bekjempes. Du skal kjenne til de sentrale pliktene et revisjonsforetak har etter hvitvaskingsloven, og hva som er ditt ansvar som ny medarbeider.

Målgruppe

Kurset er beregnet på deg som er ny medarbeider i revisjonsforetak. Det passer også for deg som er ny medarbeider i regnskapsførerforetak.

Er du erfaren revisor og ønsker en oppfriskning av kunnskapen innen hvitvaskingsområdet, kan du også ha nytte av kurset. 

Kursinnhold

Kurset har følgende hovedinndeling:

  • Hva er hvitvasking og terrorfinansiering?
  • Bli kjent med hvitvaskingsloven
  • Medarbeider i et revisjonsforetak. Hva må du sette deg inn i?

Kursform

eKurs med forelesning og oppgaver.

Faglig og teknisk brukerstøtte

Har du spørsmål til kurset, kan du kontakte vår faglige veiledningstjeneste. Ved behov for teknisk brukerstøtte kan du kontakte Mats Jakobsen på sms 979 80 031 eller e-post mats@videoforweb.no.

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk. 

Systemkrav   

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

Les mer

Foredragsholder

Espen Knudsen

Fagsjef rammebetingelser
Revisorforeningen