Innhenting av revisjonsbevis: Utvalgsmetodikk og dataanalyse - eKurs eKurs

Kurset omhandler revisjonsteori for utvalgsmetodikk og gir en praktisk tilnærming til dette, bl.a. ved bruk av SmartBob. I tillegg viser vi hvilke nye muligheter som åpner seg for dataanalyse i revisjonen ved å bruke dette verktøyet. Kurset vil være tilgjengelig til 31.12.2019.

timer

Revisorer:


Priser

Pris medlem kr 3 300

Pris andre kr 4 100

Oppdateringsprogrammet kr 2 900

Smakebit fra eKurset 

 

Målgruppe

Praktiserende revisorer.

Kursinnhold

Kurset inneholder følgende:

 • Revisjonshandlinger; risiko og revisjonsbevis
 • Beregning av vesentlighetsgrense
 • Utvalgsmetodikk
  • Test av kontroll
   • Attributt
  • Substanshandlinger
   • Fra analyse til stikkprøver
   • Definere handling
   • Definere utvalg, herunder monetary unit sampling
   • Utføre revisjonshandlinger
   • Konklusjon
 • Dataanalyse
  • Regnskapsanalyse
   • På selskapsnivå
   • Spesifikke områder
  • Statistiske metoder som avdekker uvanlige posteringer
  • Andre kontroller som avdekker
   • mulige misligheter
   • feilføringer

eKurs Systemkrav

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk.

Steve Cole

Registrert revisor og daglig leder
Smartbob AS

Ruben Bjerketveit

Statsautorisert revisor, seniorrådgiver
Revisorforeningen