Kompetanseuken 2020 - I: Utvalgte temaer i regnskap

Dato og tidspunkt:

21.09.2020 kl. 09:00 - 11:30

Sted:

Direktesending

Påmeldingsfrist:

20.09.2020

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 1 200

Andre: kr 1 500

Kurspåmelding stenger snart

I økonomisk utfordrende tider er det spesielt krevende å utarbeide finansregnskap, og risikoen for regnskapsmanipulasjon og tvilsom rapportering øker. Kurset er praktisk orientert. Fokuset rettes mot vurderinger av regnskapsposter som er spesielt risikofylte i turbulente tider, og det økte behovet for relevant informasjon i noter og årsberetning. Kurset direktesendes via Zoom.

Målgruppe

Kurset passer for deg som er revisor eller regnskapsfører. Det er også relevant for alle som jobber med regnskap.

Mål med kurset

Målet med kurset er å ta opp dagsaktuelle spørsmål og sette deg bedre i stand til å avsløre regnskapsmanipulasjon i en økonomisk krevende tid.

Kursinnhold

Kurset tar utgangspunkt i regnskapsmessige problemstillinger som følge av koronakrisen og at kriser gir økt risiko for regnskapsmanipulering og tvilsom rapportering.

I kurset diskuteres poster i regnskapet som er spesielt risikofylte i turbulente tider. Spesielt vektlegges vurdering av forpliktelser, transaksjoner med nærstående, valutasikring og det økte behovet for relevant informasjon i form av noter og årsberetning.  

Praktisk informasjon

Du vil få en e-post med link til sendingen og kursdokumentasjonen samt en brukerveiledning til Zoom. 

Les mer

Foredragsholder

Terje Heskestad

Dosent og medlem i Regnskapsstandardstyret (RSS)
UiA, NHH, Deloitte