Nytt og aktuelt om MVA - fysisk

Dato og tidspunkt:

Flere mulige, velg dato

Sted:

Flere mulige, velg sted

Påmeldingsfrist:

Varierer

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 3 500

Andre: kr 4 500

ReKomp: kr 0

Kurset fokuserer på områder som revisor bør undersøke i sin revisjon av MVA-området. Praktiske eksempler som kan være nyttige for revisorer i sin arbeidshverdag, vil bli gjennomgått. Foreleserne jobber som spesialister innenfor MVA-området og vil dele av sine erfaringer.

Mål med kurset

Målet med kurset er å gi gode tips og praktiske erfaringer på områder som revisor bør undersøke i sin MVA-revisjon, samt for å være en god sparringpartner med sine kunder. 

Målgruppe

Kurset er beregnet på revisorer, men det kan også være nyttig for regnskapsførere og andre med interesse for emnet. Kurset inngår i ReKomp, men er åpent for alle interesserte. 

Kursinnhold

Kurset omhandler aktuelle temaer:

 • Nyheter
  • Praksis og dommer
  • Torvik-utvalget
  • Kjøp av tjenester fra utlandet
  • Import av varer
  • Eksport av varer og tjenester
  • Dokumentasjonskrav til fritatt omsetning
  • Fradrag
  • Viderefakturering/gjennomfakturering/R40
  • Fast eiendom
  • Fellesregistrering
  • Tap på krav
  • Kantine – ny praksis
  • Fordelingsnøkler
  • Transaksjonskostnader – siste utvikling
  • Bruk av SAF-T data i revisjonen
  • Kompensasjon av MVA etter ordningen for kommuner

Kursform

Forelesning og mulighet for å stille spørsmål.

Les mer

Foredragsholdere

Trond Ingebrigtsen

Advokat
Advokatfirmaet PwC

Marit Barth

Advokat
Advokatfirmaet PwC