Økonomisk kriminalitet – revisors ansvar og oppgaver

Kurset gir en innføring i de utfordringer du som revisor står overfor ved vurdering av risiko for økonomisk kriminalitet og gjennomføring av handlinger for å forebygge og avdekke slik kriminalitet. Kurset går igjennom former for økonomisk kriminalitet, herunder regnskapsmanipulasjon, hvitvasking og terrorfinansiering, og ulike former for arbeidslivskriminalitet.

timer

Revisorer:


Priser

Pris medlem kr 3 800

Pris andre kr 4 500

Oppdateringsprogrammet kr 3 100

Påmelding

Kurset gir en innføring i revisjonsselskapets og den enkelte revisors ansvar for å etterleve hvitvaskingslovens bestemmelser. Kurset tar også for seg risiko for feil i forbindelse med tiltakspakken for bedrifter i forbindelse med koronaepidemien, og de vurderinger revisor må gjøre i den forbindelse. 

Mål med kurset

Kurset skal bevisstgjøre deg på ulike former for økonomisk kriminalitet og gjøre deg bedre rustet til å foreta solide risikovurderinger i revisjonen. Du skal etter kurset også kunne hvitvaskingsbestemmelsene og være bedre i stand til å kjenne igjen rapporteringspliktige situasjoner.

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som jobber med revisjon, og som har ambisjoner om å få bedre innsikt i risikoforhold knyttet til ulike former for økonomisk kriminalitet, hvitvaskingslovens bestemmelser og revisors ansvar for å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet.

Kursinnhold

  • Profesjonell skepsis i møtet med økonomisk kriminalitet
  • Ulike former for økonomisk kriminalitet
  • Arbeidslivskriminalitet og risiko for feil i regnskapet
  • Hvitvasking og terrorfinansiering
  • Risikovurderingshandlinger som grunnlag for vurdering av risiko for misligheter
  • ISA 240 (misligheter) – handlinger for å dekke risikoer
  • Revisors uavhengighet og ikke-tillatte tjenester
  • Revisjonsselskapets rutiner etter hvitvaskingsloven
  • Tiltakspakken i forbindelse med koronaepidemien

Kurset vil bestå av forelesning med praktiske oppgaver og løsning av oppgaver i plenum. De to foreleserne vil sammen presentere stoffet og involvere deg som deltaker.

Lars Angermo og Stian Bringsjord ble kåret til beste forelesere på DnR-konferansen 2018!

Lars Angermo

Statsautorisert revisor
Sant Revisjon

Stian Bringsjord

Statsautorisert revisor
Sant Revisjon