Regnskapsførerreglene - aktuelle emner - eKurs

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 3 100

Andre: kr 4 200

ReKomp: kr 0

eKurs

Som autorisert regnskapsfører må du holde deg oppdatert om de særskilte reglene som gjelder for din yrkesutøvelse. Aktuelle nyheter inkluderer nytt hvitvaskingsrundskriv, rapporter fra kvalitetskontroller og rapporter fra tilsyn. I tillegg er ny regnskapsførerlov og endringer i standarden for god regnskapsføringsskikk (GRFS) på trappene. Det kommer også stadig spørsmål om forståelsen av de reglene vi er underlagt. I dette kurset ser vi både på nyheter og aktuelle spørsmål om regnskapsførerreglene. Kurset er publisert i 2020.

Mål med kurset

Å holde deg oppdatert på nyheter og aktuelle emner innenfor regnskapsførerreglene.

Målgruppe

Autoriserte regnskapsførere, med særlig fokus på deg som driver eller arbeider med ekstern regnskapsføring.

Kursinnhold


Nyheter

  • Nytt hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet og status på MT-meldinger til Økokrim
  • Resultater fra Revisorforeningens kvalitetskontroll av autoriserte regnskapsførere
  • Finanstilsynets tematilsyn om betalingsoppdrag hos regnskapsførerforetak
  • Status på ny regnskapsførerlov
  • Forslag til endringer i god regnskapsføringsskikk (GRFS)

 Aktuelle emner

  • Oppdragsansvarlig regnskapsfører – formelle krav, oppgaver og ansvar
  • Vurdering av oppdragsgivers interne rutiner – formål, krav, innhold og dokumentasjon
  • Rapportering til oppdragsgiver – frekvens og innhold
  • Kvalitetskontroll på regnskapsoppdrag – overordnet intern kontroll og kontroll av medarbeidere
  • Rene årsoppgjørsoppdrag – hvilke krav gjelder?

Faglig og teknisk brukerstøtte

Har du spørsmål til kurset, kan du kontakte vår faglige spørretjeneste. Ved behov for teknisk brukerstøtte kan du kontakte Mats Jakobsen på sms 979 80 031 eller e-post mats@videoforweb.no.

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk. 

Systemkrav   

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

Les mer

Foredragsholder

Jan Terje Kaaby

Jan Terje Kaaby

Senior Manager, fagavd. i BDO, og leder av Regnskapsstandardstyret (RSS)
(Fotograf: Monica Ferreira Ask. Copyright: BDO AS)