Revisorforeningens Skatt- og avgiftsdager 2019 Kurspåmelding stenger snart

Ved å delta på kurset blir du oppdatert på alle nyheter og endringer innen skatt og merverdiavgift før det nye året tar til. Det vil bli gitt praktiske eksempler innenfor aktuelle emner.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Priser

Pris medlem kr 3 800

Pris andre kr 4 400

Oppdateringsprogrammet kr 3 100

Påmelding

 • 16.12.2019 Scandic Ålesund Lukket - kontakt kurs@revisorforeningen.no
 • 17.12.2019 Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Lukket - kontakt kurs@revisorforeningen.no

Målgruppe

Revisorer og revisormedarbeidere, regnskapsførere, økonomer og andre med interesse for emnet.

Kursinnhold

Kurset vil blant annet inneholde:

Skatt:

 • Lov- og forskriftsendringer, bl.a. lovfestet omgåelsesregel og nye regler for Skattefunn og nye regler om formuesverdsettelse av aksjer
 • Viktige dommer, uttalelser, vedtak og praksis fra 2019, bl.a.
  • Naturalytelser
  • Aksjonærlån
  • Konsernbidrag
 • Endringer i aksjeloven og arveloven
 • Aktuelle skattemessige problemstillinger og saker fra Revisorforeningens spørretjeneste, bl.a.
  • Omdanning av selskap med deltakerfastsetting
  • Alternativer til fisjon

Avgift:

 • Lov- og forskriftsendringer
 • Andre nyheter innen MVA
 • Praktiske eksempler (case) om aktuelle emner innen MVA

Trond Erik Andersen

Advokat
AndersenLaw

Børge Busvold

Rådgiver skatt
Revisorforeningen

Cecilie Aasprong Dyrnes

Advokat (H)
EY

Gaute Ebeltoft

Advokat
EY

Reidun Mæhlum

Advokatfullmektig
EY

Marianne Rødser

Advokatfullmektig
EY

Camilla Brunfelt

Rådgiver avgift
Revisorforeningen