Revisorforeningens Skatt- og avgiftsdager 2021

Dato og tidspunkt:

Flere mulige, velg dato

Sted:

Flere mulige, velg sted

Påmeldingsfrist:

Varierer

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 3 500

Andre: kr 4 300

ReKomp: kr 0

Ved å delta på kurset blir du oppdatert på alle nyheter og endringer innen skatt og merverdiavgift før det nye året tar til. Det vil bli gitt praktiske eksempler innenfor aktuelle emner. På kurset får du møte Revisorforeningens nye adm. direktør Karen Kvalevåg som vil gi en presentasjon. Du får også muligheten til å treffe kolleger og kjente i bransjen. Kurset er inkludert i ReKomp-abonnementet.

Mål med kurset

Du skal etter kurset være oppdatert med nye skatt- og avgiftsregler og de viktigste uttalelsene, dommene og praksis som er kommet det siste året. I tillegg skal du være oppdatert på temaer der det erfaringsvis ofte kommer spørsmål fra kunder.

Målgruppe

Revisorer og revisormedarbeidere, regnskapsførere, økonomer og andre med interesse for emnet.

Kursinnhold

Kurset vil blant annet inneholde:

Skatt

  • Statsbudsjettet 2022 og øvrige lov- og forskriftsendringer
  • Viktige dommer, uttalelser, vedtak og praksis fra 2021
  • Aktuelle skattemessige problemstillinger, herunder saker fra Revisorforeningens spørretjeneste

Avgift

  • Nyheter på merverdiavgiftens område inkludert lovendringer og sentrale dommer
  • Andre aktuelle temaer

Kursform

Stedlig kurs rundt om i landet.

eKurs januar 2022

I januar 2022 vil kurset bli oppdatert og tilbudt som eKurs. Som kursdeltaker på det stedlige kurset i desember 2021 vil du få det nye eKurset med på kjøpet. Vi sender deg link til påmelding så snart kurset foreligger på nyåret.

Les mer

Foredragsholdere

Karen Kvalevåg

Adm. direktør
Revisorforeningen

Børge Busvold

Rådgiver skatt
Revisorforeningen

Camilla Brunfelt

Rådgiver avgift
Revisorforeningen

Kari Elisabeth Christiansen

Advokat
RSM Advokatfirma AS

Trond Erik Andersen

Advokat
AndersenLaw