Selskapsrettslige problemstillinger for rådgiveren Kurspåmelding stenger snart

Kurset tar for seg nyheter og praktiske problemstillinger fra hele selskapsretten og tilgrensende fagområder sett fra et rådgiverperspektiv.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Priser

Pris medlem kr 3 800

Pris andre kr 4 400

Oppdateringsprogrammet kr 3 100

Påmelding

  • 23.09.2019 Clarion Hotel, Stavanger Lukket - kontakt kurs@revisorforeningen.no

Målgruppe

Revisorer, regnskapsførere, rådgivere og andre med interesse for selskapsrett.

Kursinnhold

Nyheter innen selskapsretten

Vi går igjennom forenklinger i aksjeloven, nye dommer og andre nyheter.

Selskapsrettslige spørsmål og svar

Vi ser på praktiske og aktuelle problemstillinger fra hele selskapsretten og tilgrensende fagområder.

Hvordan håndtere konflikter i aksjeselskaper

Vi ser på aksjelovens løsninger, bruk av aksjonæravtaler samt enkelte arbeidsrettslige sider.

Bruk av konkurranseklausuler

Styrets og daglig leders ansvar etter aksjeloven

Stadig oftere holdes styremedlemmer og daglige ledere ansvarlig for tap. Vi skal se nærmere på regelverket og aktuelle nye dommer.

Andre organisasjonsformer

Vi har et utvalg andre organisasjonsformer enn aksjeselskaper og enkeltpersonforetak. En enhets organisasjonsform har blant annet betydning for hvilket selskapsrettslig regelsett som kommer til anvendelse, hvem som kan holdes ansvarlig, hvem som kan forplikte enheten, om enheten kan saksøkes, hvem som er skattesubjekt mv. Med bakgrunn i dommer og konkrete eksempler ser vi nærmere på enkelte forhold man bør være oppmerksom på når det gjelder visse organisasjonsformer.

 

Trine Husaas

Advokat
Advokatfirmaet Husaas