SkatteFUNN – innføring og endringer 2020 – eKurs

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 1 700

Andre: kr 2 350

eKurs

Regelverket for SkatteFUNN er endret fra 2020, og det er kommet avklaringer rundt håndtering av foretak i vanskeligheter som det skal tas hensyn til ved innsending av krav om skattefradrag i forbindelse med skattemeldingen 2019. Kurset er publisert i 2020.

Mål med kurset 

Målet er å gi en innføring i SkatteFUNN og endringene fra 2020. Kursgjennomføringen skal gi grunnleggende kunnskap om hva en SkatteFUNN-godkjenning betyr, og hvilke kostnader som kan inngå i fradragsgrunnlaget.  

Målgruppe 

Revisorer og andre med interesse for emnet. 

Kursinnhold 

Kurset gir en kort innføring i SkatteFUNN-ordningen og statsstøtteregelverket. Hensikten med ordningen er å øke næringslivets satsning på forskning og utvikling, i form av risikoavlastning gjennom skattefradrag. Revisors rolle er å kontrollere kostnadene som ligger til grunn for skattefradraget. Vi kommer både inn på hva som ligger i en godkjenning fra Forskningsrådet, og det regelverket som ligger til grunn. 

Det er innført flere endringer i lov og forskrift fra og med 2020 for å gjøre ordningen enklere å forholde seg til, økning i timesats og endringer for å redusere misbruk. 

Finansdepartementet har kommet med avklaringer om hvordan spørsmål om vurdering av foretak i vanskeligheter skal vurderes både for 2019 og videre fremover. 

Spørsmål og svar fra Revisorforeningen gjennomgås. 

eKurs systemkrav  

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.  

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk. 

Les mer

Foredragsholdere

Espen Melleby

Seniorrådgiver
Norges forskningsråd

Ruben Bjerketveit

Statsautorisert revisor, seniorrådgiver
Revisorforeningen