SkatteFUNN – innføring, statsstøtteregelverket og revisors rolle – eKurs

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 1 400

Andre: kr 1 850

ReKomp: kr 0

eKurs

SkatteFUNN-ordningen er en populær skattefradragsordning for bedrifter som satser på forskning og utvikling i sine innovasjonsløp. Regelverket og satsene ble endret fra 2020, og kurset gir en innføring i ordningen med endringene som gjelder, og hvordan statsstøtteregelverket påvirker prosjektfinansieringen. Kurset er oppdatert og publisert i 2021.

Mål med kurset

Målet er å gi deg en innføring i SkatteFUNN med de endringene som gjelder fra 2020. Kursgjennomføringen skal gi grunnleggende kunnskap om hva en SkatteFUNN-godkjenning betyr, og hvilke kostnader som kan inngå i fradragsgrunnlaget.

Målgruppe

Kurset passer for deg som er revisor. Det er også aktuelt for andre som har interesse for SkatteFUNN.

Kursinnhold

Kurset gir en kort innføring i SkatteFUNN-ordningen og statsstøtteregelverket. Hensikten med ordningen er å øke næringslivets satsning på forskning og utvikling, i form av risikoavlastning gjennom skattefradrag. Revisors rolle er å kontrollere kostnadene som ligger til grunn for skattefradraget. Vi kommer både inn på hva som ligger i en godkjenning fra Forskningsrådet, og det regelverket som ligger til grunn.

Det er innført flere endringer i lov og forskrift fra og med 2020 for å gjøre ordningen enklere å forholde seg til, økning i timesats og endringer for å redusere misbruk. Finansdepartementet har kommet med avklaringer om hvordan spørsmål om vurdering av foretak i vanskeligheter skal vurderes.

Ved prosjekter med flere typer FoU-støtte vil statsstøtteregelverket legge føringer på hvor stort skattefradraget gjennom SkatteFUNN blir.

Spørsmål og svar fra Revisorforeningen gjennomgås.

Kursform

eKurs med forelesning og oppgaver.

Faglig og teknisk brukerstøtte

Har du spørsmål til kurset, kan du kontakte vår faglige veiledningstjeneste. Ved behov for teknisk brukerstøtte kan du kontakte Mats Jakobsen på sms 979 80 031 eller e-post mats@videoforweb.no.

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk. 

Systemkrav   

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

 

Les mer

Foredragsholdere

Espen Melleby

Seniorrådgiver
Norges forskningsråd

Ruben Bjerketveit

Statsautorisert revisor, seniorrådgiver
Revisorforeningen