Statsbudsjettet 2023 – webinar

Direktesending via Zoom

Dato og tidspunkt:

07.10.2022 kl. 09:00 - 09:45

Sted:

Direktesending

Påmeldingsfrist:

06.10.2022

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 700

Andre: kr 900

ReKomp: kr 0

Statsbudsjettet 2023 fremlegges torsdag 6. oktober. På dette webinaret skal vi gi en kort oversikt over de viktigste forslagene innenfor skatt og avgift.

Mål med kurset

Etter kurset skal deltakerne være oppdatert på de viktigste forslagene.

Målgruppe

Revisor, revisormedarbeider, regnskapsfører og andre med interesse for temaet

Kursinnhold

Vi venter en del nyheter på skatt- og avgiftsområdet bl.a. nye regler om skattlegging av privat konsum i selskap. Vi skal gi en kortfattet oversikt over de viktigste forslagene som fremmes i statsbudsjettet.

Kursform

Webinar

Les mer

Foredragsholdere

Børge Busvold

Rådgiver skatt
Revisorforeningen

Camilla Brunfelt

Rådgiver avgift
Revisorforeningen