Ytringsklima for revisorer - eKurs

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 1 400

Andre: kr 1 950

ReKomp: kr 0

eKurs

Lær mer om hvordan ytringsklimaet mellom revisorer og mellom revisor og klient påvirker kvaliteten i revisjon. Kurset er publisert i 2022.

Mål med kurset

I dette kurset får du forskningsbasert kunnskap om hva som kjennetegner et godt ytringsklima, og hvorfor dette er avgjørende for kvaliteten på revisors arbeid. Du lærer om hvordan småskrittsforbedringer kan styrke eget ytringsklima og dermed bidra til bedre vilkår for å utøve god revisjon.

Målgruppe

Revisorer og andre med interesse for temaet.

Kursinnhold

Kurset tar for seg nøkkelbegreper for å forstå hva som kjennetegner et godt ytringsklima, og hva som trengs for å etablere og vedlikeholde det. Det trekker linjer mellom revisjon og kunnskap om:

  • Psykologisk trygghet
  • Barrieremodellen for å håndtere feil
  • Kritiske kvalitetsøyeblikk
  • Aktørklima
  • Beslutningsfeller
  • Vennlig friksjon og motstand

Kunnskap om disse begrepene gjør den enkelte revisor bedre i stand til å takle utfordringer i revisjonshverdagen.

Kursform

eKurs med forelesning og oppgaver samt en podkastepisode med Øyvind Kvalnes og Erik Mamelund fra serien "Ytringsklima". Denne gjengis med tillatelse fra Handelshøyskolen BI.

Faglig og teknisk brukerstøtte

Har du spørsmål til kurset, kan du kontakte vår faglige veiledningstjeneste. Ved behov for teknisk brukerstøtte kan du kontakte Mats Jakobsen på sms 979 80 031 eller e-post mats@videoforweb.no.

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk. 

Systemkrav   

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

Les mer

Foredragsholder

Øyvind Kvalnes

Filosof, professor
Handelshøyskolen BI