Bruker du «Min kursplanlegger» på revisorforeningen.no?

Da har du full kontroll over dine etterutdanningstimer i forhold til kravet som revisor og regnskapsfører. Tjenesten er tilgjengelig for påloggede medlemmer og deltakere i Oppdateringsprogrammet.

Hva er «Min kursplanlegger»?

Kursplanleggeren viser dine etterutdanningstimer for inneværende treårsperiode. 

Tjenesten gir deg en oversikt over påmeldte og gjennomførte kurs i regi av Revisorforeningen. I tillegg kan du regi­st­rere kurstimer fra andre kursleveran­dører. Til sammen gir dette deg en opp­datert status på hvordan du ligger an i forhold til etterutdanningskravet – både som revisor og regnskapsfører.

«Min kursplanlegger» kan brukes uavhengig av om du går på kurs i regi av Revisor­foreningen eller ikke. Slik bruker du tjenesten:

Du må selv registrere kurstimer fra andre kursleverandører

 • Registrerer du timer fra andre kursleverandører med startdato frem i tid, legges kurset til «Mine påmeldte kurs». Når kursdatoen er passert, flyttes kurset automatisk til «Min kurshistorikk».
 • Registrerer du et kurs med startdato tilbake i tid, legges kurset til «Min kurshistorikk» pr. årstall.
 • Du kan samtidig registrere etterutdanningstimene som regnskapsfører og laste opp kursdokumentasjon og/eller kursbevis.
 • Har du tidligere registrert kurs med timer som revisor, men ønsker å registrere timene som regnskapsfører også? Gå til «Min kurshistorikk», velg årstall, åpne aktuelt kurs, velg «Endre kurset», legg til timene som regnskapsfører og «Lagre».
 • Du kan når som helst både redigere eller slette egne kursregistreringer.

Mine påmeldte kurs

 • Oversikt over Revisorforeningens kurs som du er påmeldt, men ennå ikke har fullført.
 • Gir deg mulighet til å melde deg av påmeldte kurs, gitt at kurset har en avmeldingsfrist som overholdes.
 • Oversikt over kurs du selv har registrert med dato frem i tid, men ennå ikke har fullført.

Min kursstatus tre siste år og anbefalte kurs

 • Du kan filtrere og vise din kursstatus som revisor eller regnskapsfører for inneværende treårsperiode.
 • Oversikten viser alle dine påmeldte kurs + alle dine fullførte kurs sortert etter etterutdanningskravet pr. fagområde for hhv. revisor og regnskapsfører.
 • Status på hvor mange timer du mangler som revisor/regnskapsfører forut­setter at du fullfører de kursene du er påmeldt i år innen 31. desember.
 • Vi gir deg også en oversikt over «Anbefalte kurs» – disse kursene er valgt ut basert på hvilke fagområdene du mangler etterutdanningstimer i. Mangler du ingen etterutdanningstimer, anbefaler vi heller ingen kurs.
 • Merk følgende i kursplanleggeren som regnskapsfører:
  har du fullført mer enn 7 timer bokføring, blir overskytende timer overført til finansregnskap i kursplanleggeren.

Min kurshistorikk

 • Velg først det året du vil vise kurshistorikken for.
 • Øverst får du en oversikt over kurs fullført hos Revisorforeningen. Åpner du kurset, finner du link til kursdokumentasjonen. Oversikten omfatter også kurs du har fullført i regi av Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) og etterutdanningstimer for styre- og komitéarbeid i Revisorforeningen.
 • Deretter vises fullførte kurs du selv har registrert fra «Andre kursleverandører». Åpner du kurset, kan du til enhver tid endre eller slette kurset - endringer i kurstimene endres automatisk i kursplanleggeren.

Kursrapporter – mine gjennomførte kurs

 • Velg først fra- og til årstall du ønsker at kursrapporten skal omfatte.
 • Årsintervallet gir deg umiddelbart fire forskjellige PDF-rapporter som du kan laste ned og lagre/skrive ut:
  • Etterutdanning for revisor
   1. Kursrapport for åååå - åååå (Revisorforeningens kurs)
   2. Kursrapport for åååå - åååå (andre kursleverandører)
  • Etterutdanning for regnskapsfører
   1. Kursrapport for åååå - åååå (Revisorforeningens kurs)
   2. Kursrapport for åååå - åååå (andre kursleverandører)

Kursrapporten er gyldig dokumentasjon for Finanstilsynet og viser dine gjennomførte kurs i regi av Revisorforeningen, Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) og etterutdanningstimer for styre- og komitéarbeid i Revisorforeningen.

Vi kan ikke gi garantier ift. dokumentasjonskravene for kurs du selv har registrert som fullført hos andre kursleverandører.

Lykke til med høstens kursinnspurt!

Vi håper du som er medlem eller deltaker i Oppdateringsprogrammet har stor nytte av «Min kursplanlegger». Vi minner om at alle påmeldte eKurs i regi av Revisorforeningen må fullføres innen 31. desember for å gi deg etterutdanningstimer i 2019.

Har du spørsmål eller innspill til min kursplanlegger, kontakt oss.