Oppdateringsprogrammet

Revisorforeningen tilbyr en skreddersydd kursrekke som gjør det enkelt å oppfylle kravene til obligatorisk etterutdanning for revisorer og regnskapsførere.

  • Automatisk påmelding til kursene
  • Full oversikt over dine gjennomførte og påmeldte kurs
  • Enkelt å gjøre endringer underveis
  • Gode rabatter

Gjør som ca. 1100 andre – delta i Oppdateringsprogrammet!

Meld deg på Oppdateringsprogrammet!

 

 

Slik foregår det

Oppdateringsprogrammet er en kursrekke som går over tre år, med tilbud om syv kursdager i året.

Deltar du på alle kursene oppfyller du kravene til etterutdanning for revisorer og regnskapsførere. Det varierer fra år til år hvilke kurs som settes opp innen de ulike fagområdene.

Deltakelse og rabatt

Medlemmer i Revisorforeningen eller medarbeidere til et oppdragsansvarlig medlem i Revisorforeningen kan delta i Oppdateringsprogrammet til en rabattert pris.

Krav til deltakerne 

Du må delta på minimum tre av kursene i Oppdateringsprogrammet hvert kalenderår.

Retten til rabatt bortfaller hvis du ikke oppfyller kravet om tre kursdager. Du blir da etterfakturert differansen. 

Påmeldingen gjelder for minimum tre år. Du deltar i programmet fram til du sender oss en skriftlig oppsigelse.

Automatisk påmelding

Du blir automatisk påmeldt kursene på nærmeste kurssted, eller kursstedet du selv har valgt. I god tid før kursstart får du en bekreftelse med mer informasjon om tid og sted.

Melde seg av eller bytte kurs 

Du kan melde deg av eller bytte kurssted/kursdato når du er pålogget revisorforeningen.no.

Avmeldingsfristen er 14 dager før kursstart. Avmelding eller bytte av kurs må gjøres fra Mine påmeldte kurs (tilgang krever innlogging).  

Kursbevis 

Du har til enhver tid oppdatert oversikt over fullførte og påmeldte kurs når du er pålogget revisorforeningen.no. 

Kontakt oss

E-post kurs@revisorforeningen.no