Oppdateringsprogrammet

Revisorforeningen tilbyr en skreddersydd kursrekke som gjør det enkelt å oppfylle kravene til obligatorisk etterutdanning for revisorer og regnskapsførere.

  • Automatisk påmelding til kursene
  • Full oversikt over dine gjennomførte og påmeldte kurs gjennom Min kursplanlegger
  • Enkelt å gjøre endringer underveis
  • Gode rabatter

Gjør som over 1100 andre – delta i Oppdateringsprogrammet! 

Disse kursene inngår i Oppdateringsprogrammet 2020

Vi minner om at alle påmeldte eKurs må fullføres innen 31. desember 2020.

 

Meld deg på Oppdateringsprogrammet!

 

Slik foregår det 

Oppdateringsprogrammet er en kursrekke som går over 3 år.

Deltar du på alle kursene, oppfyller du kravene til etterutdanning for revisorer og regnskapsførere. Det varierer fra år til år hvilke kurs som settes opp innen de ulike fagområdene.

Deltakelse og rabatt

Medlemmer i Revisorforeningen eller medarbeidere til et oppdragsansvarlig medlem i Revisorforeningen kan delta i Oppdateringsprogrammet til en rabattert pris.

Priser 2020

Dagskurs:

  • Deltaker Oppdateringsprogrammet: kr 3100
  • Medlem DnR: kr 3800
  • Andre: kr 4500

eKurs 7 timer:

  • Deltaker Oppdateringsprogrammet: kr 2900
  • Medlem DnR: kr 3300
  • Andre: kr 4200

Priser eKurs oppgis eks. mva.

Krav til deltakerne 

Påmeldingen gjelder for minimum 3 år. Du deltar i programmet frem til du sender oss en skriftlig oppsigelse.

Du må delta på minimum 3 kurs i Oppdateringsprogrammet hvert kalenderår.

Retten til rabatt bortfaller hvis du ikke oppfyller kravet om 3 kurs. Du blir da etterfakturert differansen. 

Automatisk påmelding

Du blir automatisk påmeldt kursene på nærmeste kurssted, eller kursstedet du selv har valgt. I god tid før kursstart får du en bekreftelse med mer informasjon om tid og sted.

Melde seg av eller bytte kurs 

Du kan melde deg av eller bytte kurssted/kursdato/eKurs når du er pålogget revisorforeningen.no.

Avmeldingsfristen er 14 dager før kursstart. Avmelding eller bytte av kurs må gjøres fra Mine påmeldte kurs (tilgang krever innlogging). Det er egne avmeldingsfrister for eKurs.  

Kursbevis 

Du har til enhver tid oppdatert oversikt over fullførte og påmeldte kurs når du er pålogget revisorforeningen.no. 

Opplysninger om deltakelse på kurs og annen opplæring skal være tilgjengelig for deltakeren i 7 år, slik at de kan brukes til å dokumentere etterutdanning og kompetanse.

Kontakt oss

Kontakt kurs hvis du har spørsmål om Oppdateringsprogrammet.

Oppdateringsprogrammet-kampanje-2018.jpg