Regler for Oppdateringsprogrammet

For å være med i Oppdateringsprogrammet må du være medlem i Revisorforeningen eller medarbeider til oppdragsansvarlig medlem.

Hvert år må du være med på minimum 21 kurstimer av de kursene som tilbys i Oppdateringsprogrammet hvert kalenderår. Du melder deg på for minimum tre år. Dette fortsetter løpende til skriftlig oppsigelse mottas.

Retten til rabatt bortfaller hvis du ikke oppfyller kravet om 21 kurstimer. Du blir da etterfakturert differansen. 

Påmeldingen gjelder for minimum tre år. Du deltar i programmet frem til du sender oss en skriftlig oppsigelse.

Avmeldingsregler

  • Avmelding og endring av kurs må gjøres fra Mine påmeldte kurs (tilgang krever innlogging).
  • Ved avmelding senere enn 14 dager før kursstart vil kursavgift bli fakturert.

Behandling av personopplysninger

De personopplysninger som innhentes, er nødvendige for å oppfylle avtale om kursdeltakelse, jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav b. I dette ligger også retten til å sende nødvendig informasjon til tredjepart for utsendelse av faktura samt bokføring, slik at avtalen om deltakelse i Oppdateringsprogrammet kan oppfylles. 

Opplysninger om deltakelse på kurs og annen opplæring skal være tilgjengelig for deltakeren i syv år, slik at de kan brukes til å dokumentere etterutdanning og kompetanse.

For øvrig henvises det til kjøpsvilkår kurs.