Regler for Oppdateringsprogrammet

For å være med i Oppdateringsprogrammet må du være medlem i Revisorforeningen eller medarbeider til oppdragsansvarlig medlem.

Du melder deg på Oppdateringsprogrammet for minimum 3 år. Du deltar i programmet frem til du sender oss en skriftlig oppsigelse.

Hvert kalenderår må du delta på minimum 3 kursdager av de kursene som tilbys i Oppdateringsprogrammet. 

Retten til rabatt bortfaller hvis du ikke oppfyller kravet om 3 kursdager. Du blir da etterfakturert differansen. 

Avmeldingsregler

  • Avmelding og endring av kurs må gjøres fra Mine påmeldte kurs (tilgang krever innlogging).
  • Ved avmelding senere enn 14 dager før kursstart vil kursavgift bli fakturert.

Behandling av personopplysninger

De personopplysninger som innhentes, er nødvendige for å oppfylle avtale om kursdeltakelse, jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav b. I dette ligger også retten til å sende nødvendig informasjon til tredjepart for utsendelse av faktura samt bokføring, slik at avtalen om deltakelse i Oppdateringsprogrammet kan oppfylles. 

Opplysninger om deltakelse på kurs og annen opplæring skal være tilgjengelig for deltakeren i 7 år, slik at de kan brukes til å dokumentere etterutdanning og kompetanse.

For øvrig henvises det til kjøpsvilkår kurs.