Burde også Stortinget ansatt en statsautorisert revisor?

Det er ikke bare Idrettsforbundet som har problemer med manglende åpenhet og tillit i fritt fall. På Stortinget er det et byggeprosjekt ute av økonomisk kontroll, galopperende driftsutgifter og høy sigarføring.

Publisert: DnR mener
Per Hanstad.jpg
Norges Idrettsforbund valgte en leder med økonomiforståelse, forståelse for betydningen av etterrettelig rapportering og som har høy faglig og personlig integritet. Slike egenskaper kunne være nyttige for en leder også på Stortinget, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Ikke før har den verste stormen lagt seg i Stortingets egen byggesak, hvor kostnadene foreløpig er steget med astronomiske 2400 prosent, fra opprinnelig 70 til 1800 millioner kroner, før neste sak dukker opp. På fire år er Stortingets driftsbudsjett økt med 23 prosent, fra 736 til 905 millioner kroner. Antall sjefer eser ut og det ene kuriøse tiltaket etter det andre brettes ut i offentligheten.

- Stortinget har i likhet med Norges Idrettsforbund et problem, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. I idrettsforbundet er den foreløpige konsekvens at øverste administrative leder måtte gå, og at de har tilsatt en statsautorisert revisor i hans sted for å rydde opp og gjenopprette tilliten. Kanskje burde Stortinget tenke i de samme baner? Økonomiforståelse, forståelse for betydningen av etterrettelig rapportering, samt høy faglig og personlig integritet, synes å være egenskaper som trengs i en lederposisjon også på Stortinget, sier Hanstad.