Dropp krav om skattetrekkskonto

Skattetrekkskonto er et unødvendig mellomledd. Skattetrekket bør kunne overføres direkte til myndighetene ved lønnsutbetaling, mener Revisorforeningen.

Publisert:
LYS329874_RF_PO_007-lpr.jpg
- Virksomhetene får ingen rente på skattetrekkskontoen og det offentlige må vente inn til halvannen måned før de mottar pengene. Det betyr at det kun er bankene som tjener på denne ordningen, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Reglene om forskuddstrekk og skattetrekkskonto følger av skattebetalingsloven § 5-12. Det er kun der det er stilt bankgaranti at man ikke må overføre skattetrekket arbeidsgiver gjennomfører ved lønnsutbetaling til en egen bankkonto.

- Direkte betaling til skatteoppkreveren av skattetrekket samtidig med lønnsutbetalingen, er en effektiv og fornuftig løsning tilpasset moderne lønns- og regnskapssystemer, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. Virksomhetene får ingen rente på skattetrekkskontoen og det offentlige må vente inn til halvannen måned før de mottar pengene. Det betyr at det kun er bankene som tjener på denne ordningen.

For lønnsarbeid i hjemmet og for veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner eksisterer det allerede en slik forenklet oppgjørsordning. Vi mener skattebetalingsloven bør endres slik at det også åpnes for dette i ordinære virksomheter. Det vil representere en betydelig forenkling for norske virksomheter, sier Hanstad.

Revisorforeningen har derfor i ett brev til Finansdepartementet foreslått at det åpnes for å betale direkte til skatteoppkreveren samtidig med lønnsutbetalingen, og at kravet om skattetrekkskonto i slike tilfeller ikke gjelder.

- Dette må være et generelt alternativ for alle virksomheter uavhengig av antall ansatte eller om lønn utbetales månedlig eller en gang per år, avslutter Hanstad.