Gode forenklingsforslag fra Regnskapslovutvalget

Viktige seire til Revisorforeningen i utvalgets andre delutredning. Det blir vesentlig enklere å velge avvikende regnskapsår og krav til årsberetning for små foretak fjernes.

Publisert:
Per Hanstad 400 px.jpg
– Lettere adgang til å velge avvikende regnskapsår vil gjøre hverdagen enklere både for selskapene og revisorer og regnskapsførere som bistår dem i regnskapsavleggelsen, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Avvikende regnskapsår

- Det er en seier for Revisorforeningen at utvalget fullt ut støtter opp om vårt forslag om å gjøre det lettere for norske selskaper å velge avvikende regnskapsår, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. Dette vil gjøre hverdagen enklere både for selskapene og revisorer og regnskapsførere som bistår dem i regnskapsavleggelsen. Det vil bidra til å spre arbeidsbelastningen bedre over året og føre til økt kostnadseffektivitet, sier Hanstad.

Krav til årsberetning – videreføring av krav om ikke-finansiell informasjon i mellomstore foretak

- Krav til årsberetning for små foretak fjernes, og det er positivt, sier Hanstad. Likevel er det skuffende at utvalgets flertall viderefører krav til ikke-finansiell informasjon, eksempelvis om miljø, likestilling og samfunnsansvar, for mellomstore foretak. Dette er krav som ikke følger av direktivet, og som heller ikke kreves i eksempelvis Sverige og Danmark. Det er arbeidskrevende og kostnadskrevende særkrav som ikke bør videreføres, sier Hanstad.

Andre forhold

- Det er ellers bra at utvalget foreslår å droppe krav om utarbeidelse av åpningsbalanse. Dette kravet har vi flere ganger tatt til orde for å fjerne. Det er også positivt at utvalget gjennomgående åpner for bruk av elektronisk signatur. Det er fornuftig av utvalget å ikke knytte dette opp til bestemte tekniske løsninger, men kun forutsette at autentiseringen som velges er tilfredsstillende, sier Hanstad.