Historisk topplederansettelse i Revisorforeningen

Generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges Idrettsforbund er ansatt som ny administrerende direktør i Revisorforeningen, og blir den første kvinnelige topplederen i Revisorforeningens historie. Den nye topplederens hovedprioritet: - Beskytte og styrke det norske tillitssamfunnet.

Publisert:
Karen Kvalevåg - 1000px bredde.jpg
Generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges Idrettsforbund er ansatt som ny administrerende direktør i Revisorforeningen. Foto: Cornelius Poppe / NTB.

Nåværende administrerende direktør Per Hanstad går av med pensjon til sommeren. Inn kommer statsautorisert revisor og generalsekretær Karen Kvalevåg fra Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske og Paralympiske komité. Hun blir den første kvinnelige direktøren i Revisorforeningens 90-årige historie.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på rollen, og det er med stor ydmykhet jeg overtar roret etter Per Hanstad. Han har ledet Revisorforeningen med stødig hånd, sier Kvalevåg, som er tydelig på hva som står øverst på prioriteringslisten:

  • Tillit og økonomisk velstand går hånd i hånd. Mennesker som stoler på hverandre, på næringslivet, på myndighetene og på sine politikere, er mer produktive enn innbyggere i land hvor tilliten er lav. Og transaksjoner mellom næringsdrivende kan gjennomføres mer effektivt og med betydelig lavere kostnader. 
  • Kvalitetsmessig revisjon er avgjørende for denne tilliten. Gjennom uavhengig regnskapskontroll, kompetanse og faglige integritet, sikrer vi at allmennheten kan ha tillit til den økonomiske informasjonen næringslivet gir, og at selskapene drives innenfor de lover og regler som gjelder. Vi er allmennhetens tillitspersoner i næringslivet, og jeg er stolt av å ha fått muligheten til å lede revisjonsbransjen i dette viktige arbeidet fremover.

Kampen mot økonomisk kriminalitet, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping blir viktig, men Kvalevåg har også andre viktige saker på blokka.

- Revisorene har en viktig, men underkommunisert, rolle i klimakampen. Med regjeringens klimaplan, EU-taksonomien, FNs bærekraftmål med mer, blir det stadig tydeligere at vi revisorer gjennom virksomhetsanalyse, risikostyring og kontroll blir avgjørende i klimakampen. Dette er en forutsetning for å sikre bærekraftige markeder og økonomier, sier Kvalevåg.

Svært fornøyd med ansettelsen

- Globalt ser vi en tendens til økende polarisering. Det er alvorlig, og setter både demokratiet og tilliten i samfunnet under press. Styreleder i Revisorforeningen, Leif A. Jensen, sier at utviklingen stiller revisjonsbransjen overfor mange nye utfordringer, og gjør det enda viktigere å sikre tillit mellom de ulike aktørene i verdikjedene. Jensen er svært fornøyd med ansettelsen.

  • Kvalevåg er utdannet statsautorisert revisor med lang toppledererfaring. Hun kombinerer strategiske evner med vilje til å sette planene ut i livet.  I tillegg vet Kvalevåg hva det innebærer å jobbe med medlemsbaserte organisasjoner og har bevist at hun forstår viktigheten av lagbygging. Dessuten har hun betydelig internasjonal erfaring, noe som er viktig for oss, sier Jensen, som legger til at det heller ikke er noen ulempe at foreningen for første gang i historien ansetter en kvinne i toppstillingen.
  • Det var absolutt ikke avgjørende, men Revisorforeningen har mangfold som en viktig strategisk prioritering. Hos oss betyr det blant annet flere kvinnelige ledere, sier han.

Nåværende administrerende direktør Per Hanstad går av med pensjon 1. juli 2021 etter snart 20 år i sjefsstolen. - Hanstad har løftet foreningens innflytelse og gjort en solid jobb i disse årene, avslutter Jensen.

Kvalevåg tiltrer i løpet av juni. 

For kommentarer:

Per Hanstad - tlf. 480 20 082

Karen Kvalevåg - tlf. 934 61 571

 

Om Revisorforeningen

Revisorforeningen er interesse- og kompetanseorganisasjonen for statsautoriserte revisorer i Norge. Foreningens 5000 medlemmer arbeider i ekstern revisjon og rådgivning, regnskapsføring, offentlig sektor og i næringslivet.

Foreningen bidrar aktivt i utviklingen av næringslivets finansielle rapportering og rapportering om bærekraft, og koordinerer revisjonsbransjens viktige rolle som pådriver i digitaliseringen av norsk næringsliv. I tillegg arbeider foreningen for å sikre gode vekst- og rammevilkår for bransjen og for næringslivet.

Revisorforeningen driver en omfattende kurs-, informasjons- og veiledningsvirksomhet og gjennomfører regelmessig kvalitetskontroll av medlemmene.

Om Karen Kvalevåg 

Karen Kvalevåg er utdannet statsautorisert revisor fra NHH og har bred toppledererfaring fra store og komplekse organisasjoner i nærings- og organisasjonslivet.

Kvalevåg er nå generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Norges Olympiske og Paralympiske komité. Hun har tidligere blant annet vært adm. direktør i Løvenskiold Handel, CFO og senere konsernsjef i Umoe Restaurants, ass. Økonomidirektør i Narvesen, konsernregnskapssjef i Elkem og revisor i EY.