Når skal du ut i det ordentlige arbeidslivet?

Det er stor forskjell på hva folk flest tenker om revisors arbeidsoppgaver og det revisorer faktisk gjør. Å starte karrieren i revisjonsbransjen er det svært få som angrer på, og mulighetene er mange både i og utenfor bransjen.

Publisert:
Karen Kvalevåg (Jarild) medium.jpg
Drømmeyrket: Revisjonsyrket gir deg både en mulighet til en lang karriere i bransjen, samtidig som det gir en pangstart på en rask karriere i ledende posisjoner i næringslivet og offentlig sektor, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

Av Karen Kvalevåg, adm. direktør i Revisorforeningen

I vinter snakket jeg med en revisor som fortalte at faren hennes stadig ringte og lurer på hvor lenge hun skal fortsette å arbeide som revisor. «Når skal du ut i det ordentlige arbeidslivet?» lurte han på.

Dette er nettopp én av grunnene til at jeg anbefaler revisjonsyrket på det varmeste når jeg treffer studenter ved universiteter og høyskoler landet rundt. Revisjonsyrket gir deg både en mulighet til en lang karriere i bransjen, samtidig som det gir en pangstart på en rask karriere i ledende posisjoner i næringslivet og offentlig sektor. Jeg valgte selv etter over fem år i revisjon en stilling som økonomisjef, finansdirektør og så administrerende rolle før jeg nå er tilbake i revisjonsbransjen og ringen er sluttet.

Poenget er at å starte karrieren innen revisjon åpner for muligheter, mens mange fremdeles tror det begrenser mulighetene. Mange av landets ledende næringslivstopper startet karrieren i revisjonsbransjen. Her fikk de sitt første møte med toppledere i næringslivet, og de lærte både hvordan kommunisere og operere på alle nivåer i pyramiden. De lærte å forstå drivere for lønnsomhet, verdivurderinger og hva som egentlig skjer i en organisasjon. Det er få bransjer som kan matche den gratis etterutdannelsen revisjonsyrket gir.

Høy jobbtrivsel

De seneste månedene har jeg reist land og strand rundt i Norgeog truffet store og små revisjonsselskaper. Tilbakemeldingen er slående – revisorene forteller at de er stolte over jobben de gjør, hverdagen er variert, lærerik og sosial. De opplever at de bidrar til å spille kundene sine bedre. Det gir økt gevinst for næringslivet og samfunnet.

Samtidig ser vi at stadig flere ønsker å jobbe som revisor. I fjor ansatte bransjen 800 nye revisorer, og søkertallet steg med 11 prosent sammenlignet med 2021. Det viser en bransje i vekst med et økende behov for arbeidskraft selv om digitalisering har fjernet mange av rutineoppgavene. Det har tvert imot gitt revisorene mer tid til å veilede kundene og bruke mer tid på å finne gode løsninger på de mer komplekse problemstillingene.

Tidlig lederansvar

I tillegg gir revisjonsbransjen lederansvar i ung alder. Revisjon er teamarbeid, og allerede år to vil en revisor få ansvar for å lære opp nyutdannede. Lederansvaret øker for hvert år. Erfaring med både personalledelse og prosjektledelse er nyttig å ha med seg videre i karrieren, enten utenfor – eller aller helst i revisjonsbransjen.

Som leder av Revisorforeningen slår naturlig nok mitt hjerte aller sterkest for alle de flinke folkene i bransjen. Samtidig ser jeg at den skolen jeg gikk og som mange næringslivledere har gått med å starte karrieren i revisjon, bidrar til viktig kunnskap. Det gir innsikt i hvordan drive et selskap på en måte som gagner både organisasjonen, eiere og storsamfunnet.

Dermed er “revisorskolen” nyttig for å opprettholde og videreutvikle næringslivet og offentlig sektor. Revisor fortsetter å være en sentral rådgiver for det norske næringslivet uansett om de velger å bli hele karrieren i denne spennende bransjen eller tar noen år utenfor før de returnerer.

Innlegget sto på trykk i Kapital Regnskap & rådgivning Nr. 11/2023