Ny revisjonsberetning – ikke lenger bare standardformuleringer

Fra 2017 blir det vesentlige forbedringer i revisjonsberetningen for børsnoterte foretak. Den nye beretningen blir mer relevant og informasjonsverdien vesentlig høyere.

Publisert: DnR mener
Per Hanstad.jpg
– I børsnoterte foretak skal nå revisor dele informasjon som tidligere kun er delt med selskapets ledelse og styre med alle brukere av regnskapet, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

- Revisor skal nå gi brukerne av regnskapet og revisors beretning innsyn i hvilke poster og vurderinger i regnskapet som har vært av størst betydning ved gjennomføring av revisjonen, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

I tillegg til å beskrive forholdene, skal revisor forklare hvorfor disse er vurdert som sentrale og hvordan de er håndtert ved gjennomføringen av revisjonen. Denne informasjonen har revisor tidligere kun delt med selskapets ledelse og styre, mens den nå vil gjøre det enklere for alle brukere av regnskapet å forstå hvilke poster og vurderinger som er de mest sentrale, sier Hanstad.

Gode erfaringer fra andre land

Den nye revisjonsberetningen er allerede tatt i bruk i andre land, blant annet i England og Nederland med svært gode erfaringer. Blant de de viktigste tilbakemeldingene fra brukerne er at:

  • Revisjonsberetningen har høyere informasjonsverdi og er mer relevant, blant annet fordi informasjonen som gis er mer konkret og foretaksspesifikk
  • Beskrivelsene av sentrale forhold i revisjonen og revisors vurdering av disse, spesielt på de områdene hvor det har vært utøvd betydelig skjønn, er svært verdifulle
  • Selskapene gir bedre og mer relevant informasjon i regnskapene om forholdene som revisor trekker frem i beretningen.