Reagerer på offentlig lovbrudd og arroganse

Denne uken ble det kjent at både departementer og andre deler av offentlig sektor bevisst og systematisk bryter offentlighetsloven. Og at de slipper unna med det.

Publisert: DnR mener
Per Hanstad portrett 62KB.jpg
Grov forskjellsbehandling: Lovbrudd i det offentlige sanksjoneres ikke mens reaksjonene mot enkeltpersoner og bedrifter for mindre regelbrudd er harde. - Det er åpenbart forskjell på folk, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Problemstillingen er ikke ny. Slik har det vært lenge, og politikere og embetsverket viser liten vilje til å ta problemet inn over seg.

Riksrevisor Per Kristian Foss retter skarp kritikk mot embetsverket, i særdeleshet Justisdepartementet som er blant de verste. – Det er et ledelses og kulturproblem i forvaltningen, sier Foss til VG. Han går langt i å antyde at praksisen er et problem for demokratiet.

Ingen sanksjoner

I motsetning til i de fleste andre lover, er det ikke sanksjoner knyttet til offentlighetsloven. Det er således risikofritt å bryte denne loven. Det vil Siri Gedde-Dahl, journalist i Kapital og leder i Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg, ha en endring på. Hun vil ha sanksjoner for grove brudd på offentlighetsloven.

Grov forskjellsbehandling

Småbedrifter og enkeltpersoner blir derimot møtt med sterke sanksjoner – tvangsmulkt og trussel om fengsel dersom de f.eks. oversitter en frist for rapportering til offentlig myndighet. Det reagerer Revisorforeningen på.

- Hittil i år har staten håvet inn 330 millioner i tvangsmulkt og gebyrer fra personer og selskaper som ikke har levert oppgaver i tide til det offentlige. Det finnes eksempler hvor enkeltbedrifter er blitt ilagt tvangsmulkt på mer enn 400.000 kroner for manglede innsending av A-meldinger. Samtidig trues de som ikke leverer skattemeldingen rettidig, med fengsel. Det offentlige selv bryter daglig offentlighetsloven, ofte med forsett, uten at det har noen som helst konsekvenser for de ansvarlige. Det er åpenbart forskjell på folk, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.