Regnskapslovutvalgets arbeid er bortkastet

Det er oppsiktsvekkende at Regjeringen mer eller mindre velger å se bort fra forslag fra et regjeringsoppnevnt utvalg som har utredet akkurat det de er bedt om, og som høringsinstansene i all hovedsak har sluttet seg til, mener Revisorforeningen.

Publisert:
Finansavisen 300119.jpg
– Forslagene fra Regnskapslovutvalget har havnet i den store skuffen. Der forblir de nok, dessverre, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. Faksimile fra oppslag i Finansavisen 30.01.2019.

I 2015 og 2016 la Regnskapslovutvalget frem sine konklusjoner i to omfattende utredninger. Det ble blant annet foreslått at man skulle utnytte de forenklingsmuligheter som ligger i EUs direktiv, deriblant enklere regler for årsberetningen.

Nå konkluderer Finansdepartementet med at det ikke er aktuelt å implementere den internasjonale regnskapsstandarden for små og mellomstore bedrifter i regnskapsloven. I alle fall ikke i denne omgang.

- Vi mener at en ny lov basert på den internasjonale regnskapsstandarden IFRS for små og mellomstore bedrifter ville bidratt til en forenkling både for de som avlegger regnskap, de som skal bruke regnskapet og de som skal utdannes i det, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen til Finansavisen.

- Selv om departementet sier de på et senere tidspunkt vil vurdere behovet for ytterligere endringer i regnskapsloven, må man nok innse at utredningene til Regnskapslovutvalget har havnet i den store skuffen. Der forblir de nok, dessverre, sier Hanstad.

- På denne bakgrunn må det være legitimt å hevde at mye av utvalgets omfattende arbeid i realiteten har vært bortkastet. Vi trenger en modernisering av regnskapslovgivningen i Norge. Med det som nå ser ut til å bli resultatet, får vi ikke det sier Hanstad.

Fortsetter arbeidet

Norsk RegnskapsStiftelse vil trolig fullføre sitt arbeid med en ny regnskapsstandard basert på IFRS-standarden for små og mellomstore bedrifter.

- Denne må da tilpasses dagens regnskapslov med noen mindre justeringer, og kan dessverre ikke baseres for forslaget fra Regnskapslovutvalget som opprinnelig ble lagt til grunn, sier Hanstad.

Viktig at bedriftene ikke pålegges nye byrder

Revisorforeningen har i løpet av de siste årene fremmet en rekke forslag til forenklinger av både bokførings-, regnskaps- og skatteregelverket.

- Forslagene møter mye motstand og blir i liten grad fulgt opp. Det viktigste nå er at Regjeringen ikke innfører flere nye regler som gjør livet vanskeligere for norsk næringsliv. Det burde være nok å nevne de nylige skatte- og avgiftsendringene knyttet til tips, flybonus og rabatter for de ansatte, sier Hanstad.