Revisorforeningen har gitt innspill til ny regjering

Det er viktig å gi konstruktive innspill til regjeringserklæringen, som skal danne grunnlag for arbeidet i vår nye regjering de neste fire år. Vi som bransje både kan og vil bidra, sier adm. direktør Karen Kvalevåg.

Publisert:
MBR-20210628-11285 - x-stor.jpg
Klare til å bidra: - Det er mange saksområder det er naturlig å samarbeide med den nye regjeringen om, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

Som revisorer er vi allmennhetens tillitspersoner. Vi jobber hver dag for at næringslivets aktører skal gjøre gode valg og ta riktige beslutninger, at vi skal ha trygge arbeidsplasser og en god og bærekraftig utvikling i samfunnet vårt.

- Vi har spilt inn overfor partiene som nå jobber med grunnlaget for en ny regjering at det er mange områder det er naturlig for oss å samarbeide om. Vår bransje har kompetanse, ressurser og vilje til å bidra, sier Kvalevåg.

Revisjonsplikt

Bred revisjonsplikt er et betydningsfullt bidrag for å sikre et trygt, godt og ryddig nærings- og arbeidsliv. En uavhengig revisors kompetanse kan og bør brukes til andre bekreftelser hvor det er behov for å kunne stole på informasjon selskapene gir, eksempelvis innenfor bærekraft.

- Revisors samfunnsbidrag er avgjørende. Vi har konkret vist på hvilke områder revisor bidrar og hvorfor det er så viktig å beholde en bred revisjonsplikt i Norge. Vi har også tillatt oss å minne om at Arbeiderpartiet har et landsmøtevedtak fra 2019 om at de vil «Evaluere regelverket knyttet til revisjonsplikt for å vurdere om flere virksomheter skal omfattes av dette», sier Kvalevåg.

En arbeidsmiljølovgivning tilpasset samfunnsutviklingen

Arbeidsmiljølovgivningen er utformet i en annen tid, for et arbeidsliv ulikt dagens, og er ikke godt tilpasset den nye virkeligheten med økt fleksibilitet og utstrakt bruk av bl.a. hjemmekontor.

- Vi har spilt inn at vi mener tiden er moden for en grundig evaluering av regelverket med sikte på en modernisering i tråd med samfunnsutviklingen. Vi har i denne sammenheng understreket at vi mener dette kan gjøres uten å gå på akkord med lovens sentrale vernebestemmelser, sier Kvalevåg.

Avvikende regnskapsår

Revisorforeningen har lenge jobbet for at selskapene skal ha rett til selv å velge tidspunkt for regnskapsavslutning. I Sverige har de lenge hatt den muligheten.

- De fleste bransjer har sykluser, og det naturlige vil da være at man har regnskapsavslutning på et tidspunkt hvor aktiviteten er lav. For mange virksomheter er ikke det 31. desember. Vi har derfor spilt inn at det bør gis full frihet til å velge et annet regnskapsår enn kalenderåret også i Norge, sier Kvalevåg.

Andre innspill

Vi har i tillegg spilt inn en rekke andre enkeltforslag som sikrer en bærekraftig samfunnsutvikling og en enklere hverdag for næringslivet, se vedlagte brev fra til partilederne i Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.