Ungdommen inntar styrerommet

Ungdommen har inntatt styret i ærverdige Revisorforeningen. – Det skal alltid være minst tre styremedlemmer under 35 år hos oss, sier styreleder Henrik Woxholt.

Publisert:
Unge i Revisorforeningens styre.jpg
Ungdommene i Revisorforeningens styre: Siv-Karin Randaberg (f. v.), Lene Hjelmesæth og Lasse Andersen.

– Snittalderen i revisjon er lavere enn i de fleste andre bransjer, og myten om at det er veldig mange eldre i revisjon stemmer ikke, sier Lene Hjelmesæth.

Hjelmesæth jobber som senior i Revisorkollegiet og ble valgt inn som “ungdomsrepresentant” i styret i Revisorforeningen i år sammen med Lasse Andersen og Siv-Karin Randeberg fra henholdsvis BDO og Crowe Partner Revisjon.

I revisorbransjen er det mange unge og mange nyansatte.

– Jeg ønsker å være et talerør for de yngre og være med på å påvirke utviklingen i bransjen, sier Andersen.

– Jeg ser på dette som en mulighet til å være en del av det kollegiet som påvirker utviklingen i revisjon aller mest. Styreplassen er også viktig for min personlige utvikling. Vi blir vist stor tillit, og vi får muligheten til å lære av de som har vært i bransjen i mange flere år enn oss, sier Randebeg.

Storstilt rekrutteringskampanje

Styreformann i Revisorforeningen og Deloitte-partner Henrik Woxholm er minst like entusiastisk som sine yngre styrekolleger.

– Det er veldig mange unge i bransjen i dag, og det er viktig at alle stemmer blir hørt. Vi ønsker å ha en styresammensetning som øker kvaliteten på det arbeidet vi gjør. Så langt har den nye styresammensetningen definitivt gitt oss et løft, sier han.

Revisorforeningen har det seneste året jobbet med en storstilt rekrutteringskampanje der målsetningen er å rekruttere minst 5.000 revisorer i løpet av en femårsperiode. I 2022 hentet de fem største norske revisjonsselskapene rundt 800 medarbeidere direkte fra skolebenken og, det blir minst like mange i år.

– Det er stort behov for kompetente medarbeidere i bransjen, og i den sammenheng er det viktig å vise at vi tar de yngre på alvor og gir mulighetene de fortjener til å påvirke utviklingen i bransjen. Ikke minst vil dette være viktig innenfor bærekraft, som er et fagområde som de yngre revisorene er veldig opptatt av, sier Woxholt.

Henrik Woxholt.jpg
Vil øke kvaliteten: – Vi ønsker å ha en styresammensetning som øker kvaliteten på det arbeidet vi gjør, sier styreleder Henrik Woxholt i Revisorforeningen. Foto: Sverre Jarild

Satt og kjedelig?

Revisorbransjen har rykte på seg for å være ganske satt og kjedelig. Det stemmer overhodet ikke med virkeligheten, mener Hjelmesæth.

– Vi jobber i team fra dag en, og vi har en veldig variert arbeidsdag. Læringskurven er bratt, og vi lærer nye ting hele tiden. Mytene om mange manuelle arbeidsoppgaver og mye rutinearbeid er fullstendig feilslått. Det går ikke mange dagene før man oppdager at revisoryrket er alt annet enn kjedelig, sier hun.

De unge styremedlemmene i Revisorforeningen jobber i disse dager med en ny omdømmekampanje, og Lasse Andersen påpeker at de har mange viktige og vellykkede prosjekter gående.

Denne artikkelen er skrevet av Bjørn Henning Grandal, og sto på trykk i Kapital 23. mars 2023. Gjengitt etter tillatelse fra Kapital.