Internasjonalt samarbeid

Revisorforeningen deltar aktivt i det internasjonale fag- og bransjesamarbeidet i Nordisk Revisorforbund (NRF), den europeiske Revisororganisasjonen Accountancy Europe og i den verdensomspennende revisororganisasjonen IFAC.

International Federation of Accountants (IFAC)

IFAC er en verdensomspennende organisasjon for regnskaps- og revisorprofesjonen, og har 175 medlemsorganisasjoner i 130 land. Samlet representerer IFAC mer enn 2,5 millioner revisorer som arbeider i regnskaps- og revisjonsselskaper, akademia, offentlig sektor og næringslivet.

IFAC har uavhengige standardsettere for revisjon, utdanning, etiske regler og offentlig regnskap.

Gjennom Nordisk Revisorforbund (NRF) er Revisorforeningen representert i flere av IFACs sentrale organer.

Accountancy Europe

Accountancy Europe representerer den europeiske regnskaps- og revisorprofesjonen i forhold til EU-systemet og internasjonale organisasjoner.

Accountancy Europe representerer 50 foreninger i 37 land, herunder Revisorforeningen fra Norge, og nær 1 million revisorer og rådgivere som arbeider i regnskaps- og revisjonsselskaper, akademia, offentlig sektor og næringslivet.